NIEBOROWICE

     WIEŚ WZMIANKOWANA W 1407 ROKU. NAZWA POCHODZI OD IMIENIA NIEBORA, JESIENIĄ 1939 ROKU, W POBLIŻU WSI HITLEROWCY UTWORZYLI PRZEJŚCIOWY OBÓZ DLA 3000 ŻOŁNIERZY POLSKICH, DZIAŁACZY I POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, ZGINĘŁO W NIM OK 2000 OSÓB, MIĘDZY INNYMI KAPITAN JAN KOTUCZ - DOWÓDCA KAMPANII 75 P.P., JEDNOSTKI, KTÓRA JAKO OSTATNIA BRONIŁA RYBNIKA. NA PÓŁNOC OD WSI LEŻY PRZYSIÓŁEK MYSIA GÓRA, NA ZACHÓD KOTLINA ZALESIE, NA POŁUDNIE OSADA ŁUŻE ORAZ POZOSTAŁOŚĆ POLSKO-NIEMIECKIEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO.


WARTO ZOBACZYĆ :
- DWÓR PÓŹNOKLASYCYSTYCZNY Z OKOŁO 1840 ROKU - OBECNIE DOM MIESZKALNY
- KAPLICZKA POD WEZWANIEM MATKI BOSKIEJ (PRZEŁOM XIX I XX WIEKU)
- KRZYŻ PRZYDROŻNY, KAMIENNY Z 1891 ROKU,
- KAPLICZKA Z OKOŁO 1920 ROKU Z FIGURKĄ ŚW. JANA NIEPOMUCENA,
- STODOŁA DREWNIANA Z DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU - KRYTA BLACHĄ,
- POMNIK KU CZCI OFIAR POMORDOWANYCH W OBOZIE PRZEJŚCIOWYM,
- POMNIK PRZYRODY (DĘBY SZYPUŁKOWE).

<<<